Wychodząc naprzeciw dzisiejszym zagrożeniom ze strony „toksycznego” sposobu spędzania wolnego czasu, poszerzyliśmy ofertę zakresu działań Ośrodka o trzy sportowe koła zainteresowań z historią w tle :
• „Resocjalizacja na dwóch kółkach” – koło rowerowe
• „Resocjalizacja na dwóch deskach”- koło narciarskie
• „Resocjalizacja na dwóch nogach” – koło biegowe

Sport i rekreacja są kluczowymi elementami życia społecznego. Dając zdrowie, radość i rozrywkę równocześnie pozwalają walczyć z zagrożeniami dzisiejszej cywilizacji – alkoholem, narkomanią, przemocą, nadmiernym spędzaniem czasu przy komputerze, tablecie, tel. komórkowym itp. Są niezastąpionym narzędziem wychowawczym i ważnym środkiem w procesie resocjalizacji nieletnich. Dobrze zorganizowane zajęcia sportowe i rekreacyjne mają szereg walorów resocjalizacyjnych. Rozładowują napięcie psychiczne ruchowe, redukują lęk, wzmacniają mechanizmy kontroli, co pozwala podopiecznym lepiej przewidzieć konsekwencje swoich czynów, przyczyniają się do wzrosty uspołecznienia przez zdobywanie indywidualnych i zbiorowych sukcesów.
Ruch jako środek wychowawczy pobudza dynamikę rozwojową, kształtuje osobowość. Poprzez rozszerzanie form i czynności ruchowych oraz nabieranie wprawy, wychowanek lepiej adoptuje się do życia, zdobywa więcej wiary we swoje możliwości, pokonuje obawy i wewnętrzne opory, cieszy się osiągnięciami. W kontaktach z rówieśnikami uczy się oceniać własne siły, przystosowywać do życia społecznego. Wyżycie się ruchowe przynosi emocje i radość. Uprawianie sportu to nie tylko walory poznawcze, rekreacyjne a także dostosowanie się do reguł postępowania i zachowania.
Udział w zawodach ma dla nieletnich również duże znaczenie w innym aspekcie. Wychowanek dyplom, medal czy nagrodę doznaje uczucia zewnętrznej akceptacji, własnej wartości, uczucia przydatności i przynależności do określonej grupy społecznej. Prowadzi to często do radykalnych zamian w zachowaniu niektórych dzieci. To one właśnie w dniu swojego zwycięstwa czy uczestnictwa mają swój dzień, swoją godzinę kiedy zostaną zauważone przez wielu ludzi.
Istotnym czynnikiem uczestnictwa w zawodach sportowych , rajdach rowerowych, zimowiskach jest przebywanie moich podopiecznych w środowisku naturalnym, społeczeństwie niezdemoralizowanym, wśród rodzin z dziećmi spędzające wolny czas nie nacechowanych patologią i wspomnieniami własnego zdemoralizowanego środowiska. To także stwarzanie szansy na czerpanie pozytywnych wzorców od ludzi z pasjami.
Rozwój nieletnich poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowania to także możliwość poznania nowych regionów Polski, ciekawych miejsc, krajobrazów i historii.

Cele:
• Zwiększenie aktywności ruchowej wychowanków,
• Pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań jako profilaktyka demoralizacji i sposób na spędzanie wolnego czasu,
• Pokonywanie własnych słabości i wiara we własne możliwości,
• Socjalizacja z naturalnym środowiskiem społecznym
• Współpraca w grupie
• Poznanie nowych ciekawych miejsc z historią w tle przez aktywy styl życia
• Promocja Ośrodka w społeczeństwie

Resocjalizacja na dwóch kółkach” – koło rowerowe

Nabór do koła zainteresowań jest obarczony warunkami :całkowity zakaz palenia papierosów, przynajmniej dostateczne zachowanie w placówce (powyżej „0”fazy ), opanowanie podstawowych Zasad Rychu Drogowego i zasad poruszania się w grupie rowerowej (sygnały ). Liczba uczestników wynosi miedzy 4 a 10 osób. Jest to uzależnione od stopnia trudności trasy, stopnia demoralizacji nieletnich i umiejętności jazdy w grupie rowerowej, dostępności liczby rowerów, warunków pogodowych.

Zrealizowane zajęcia:
Zawody rowerowe : – „Nowohucki Biatlon Rowerowy” -2016,2017,2018
– „Tuor de Cracovia”- 2018

Rajdy rowerowe : – „Rodzinne Rajdy Rowerowe Kraków – Trzebina”-,2017,2018,2019

– „Rodzinne Rajdy Rowerowe od Krakowa do Ojcowa – Zielonki” – 2016,2017.2018 zapisy na 2019
Wycieczki rowerowe z historią w tle :
– Wiślana Trasa Rowerowa Kraków – Tyniec
– Krakowskie 3 Kopce
– Śladami Nowej- Starej Huty
– Mogiła
– Podkrakowskie wsie związane z J. Długoszem
– Stare miasto, Wawel,
– Ojców
– Goszcza PKP
– Park AWF
– Park Jordana
– Krakowski Kazimierz
– Krakowskie Podgórze
– Dworek J. Matejki
– Elektrociepłownia- Łęg
Efekty:
– Poszerzenie oferty Ośrodka dla wychowanków
– Opanowanie podstawowych zasad ruchu drogowego,
– Opanowanie podstawowych zasad obsługi, naprawy, konserwacji roweru
– Wychowankowie nauczy czyli się współpracować w grupie, integracja grupowa
– Budowanie wiary we własne możliwości, przełamywanie barier i trudności
– Asymilacja norm społecznych,
– Zwiedzanie ciekawych miejsc, regionów, historii,
– Aktywny sposób spędzenia wolnego czasu wyeliminował niepożądane działania w ośrodku,
– Rozwijanie zainteresowań wychowanków,
– Przekonanie rodziców, że ich dzieci trafiły do bardzo dobrej placówki
– Promocja Ośrodka w szerokim środowisku, przybliżenie społeczeństwu charakteru i misji placówki, budowanie tolerancji, akceptacji młodzieży niedostosowanej społecznie.

• „Resocjalizacja na dwóch deskach”- koło narciarskie

Są to zajęcia nauki jazdy na nartach od podstaw. W większości przypadkach wychowankowie po raz pierwszy mieli okazję jazdy na nartach, Zajęcia mają charakter wyjazdu jednodniowego oraz obozy kilkudniowe. W 2019 roku szkolnym udało się zrealizować projekt „Zjazdy na nartach z Kasprowego Wierchu”. Wychowankowie zostali przygotowani do zjazdy z Kasprowego od podstaw. Na początku tego pomysłu żaden podopieczny nie wierzył w sukces tego projektu z powodu braku odpowiedniego poziomu jazdy na nartach. Grupa 7 moich wychowanków przy pięknej pogodzie korzystała z bardzo wymagających stoków narciarskich na Kasprowym Wierchu. Karnety narciarskie (140 zł od osoby) zostały na moją pisemną prośbę udostępnione nam za darmo od PKL.
Poszerzenie oferty Ośrodka o narciarstwo nie było by możliwe z powodów finansowych , gdyż koszty karnetów są spore. Problem udało się rozwiązać poprze prośby redagowane przeze mnie do ośrodków narciarskich o przekazania nam darmowej możliwości korzystania ze stoków narciarskich albo po obniżonej cenie.
W trakcie obozu zimowego nie tylko realizujemy naukę podstaw jazdy na nartach ale również zwiedzamy ciekawe miejsca .

Zrealizowane wyjazdy narciarskie :
• Wyjazdy jednodniowe:
– Myślenice
– Kotelnica Białka Tatrzańska – 2017,2018,2019
– Siepraw Ski – 2018, 2019,2021
– Ludźmierz Ski – 2018
– Beskid Spytkowice – 2016,2017
– Sławicki Raj – Sławice Szlacheckie 2016,2017,2018,2019,2021
– Kasprowy Wierch – 2019

• Organizacja zimowiska:
– Czarnorzeki Ski (narty zjazdowe i biegowe ) 2016 r,.2017 r
– Frysztak – Gogołów – Oaza Ski Strzyżów, Kiczera Puławy 2018 r,2019 r. 2020 r. 2021 r.
Efekty:
– Poszerzenie oferty Ośrodka dla wychowanków
– Zainteresowanie wychowanków narciarstwem jako sposób na spędzanie wolnego czasu
– Opanowanie przez wychowanków umiejętności jazdy na nartach,
– Przełamywanie własnych lęków, barier, budowanie wiary we własne możliwości,
– Poznanie nowych, ciekawych miejsc, krajobrazów, regionów Polski,
– Integracja grupy , budowanie dobrych relacji miedzy wychowankami , współpraca w grupie,
– Poznanie zasad bezpieczeństwa i zachowania się na stoku ./ Dekalog narciarza /,
– Promocja Ośrodka w szerokim środowisku, przybliżenie społeczeństwu charakteru i misji placówki, budowanie w społeczeństwie tolerancji, akceptacji młodzieży niedostosowanej społecznie.
– Przekonanie rodziców, że ich dzieci trafiły do bardzo dobrej placówki

• Resocjalizacja na dwóch nogach” – koło biegowe

Zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, nawet zimą. Koło biegowe realizujemy poprzez treningi biegu i udział wychowanków w zawodach ogólnodostępnych. Większość opłat startowych w zawodach organizatorzy imprez biegowych na moją pisemną prośbę darowali nam. Niektóre biegi są połączone z wydarzeniami i historycznymi opatrzone wcześniejszą prelekcją z mojej strony (Bieg Żołnierzy Wyklętych, Bieg Niepodległości, Bieg pamiętaj z Nami, Bieg im . B. Włosika,). Krwio Bieg PCK był połączony z wolontariatem chłopców, którzy pomogli przy budowie zaplecza namiotowego na celu biura zawodów. Udział w Biegu Pamiętaj z nami organizowany przez Historyczne Muzeum Miasta Krakowa był połączony ze zwiedzaniem wystaw muzealnych.
Wartym podkreślenia był udział nieletnich w cyklu zawodów Grand Prix Biegów Górskich w Lasku Wolskim , które odbywały się z zimie. Cykl biegów obejmował starty w od listopada do marca.

Zrealizowane zajęcia w ramach Koła biegowego:
– Bieg wokół Zalewu – Nowa Huta – 2018
– Bieg Swoszowicki – 2017, 2018, 2019
– Bieg Św Mikołaja – Błonia – 2018
– Bieg „Pamiętaj z Nami” Kraków Muzeum – 2018,2019
– Mini Maraton – Kraków – 2017, 2018,2019
– Bieg im B. Włosika – Nowa Huta – 2018
– Bieg Żołnierzy Wyklętych- Kraków Bibice – 2019
– Bieg Bukowno – Dni Bukowna – 2018
– Bieg Niepodległości – 2017, 2018
– Grand Prix w Biegach Górskich –Las Wolski 2018/19
– Bieg PCK – 2018
– Bieg – „Biegiem Na Bagry” 2017
– 4forest run Niepołomice 2020
– Tuor de Małopolska :Myslenice, Tarnów, Krościenko 2020
– Półmaraton Marchewkowy 2020
– Wizz air Katowice 2021
– Bieg Św Mikołaja Liszki 2020
Efekty:
– Zmobilizowanie najbardziej ospałych wychowanków do biegu,
– Poszerzenie oferty Ośrodka dla wychowanków,
– Promocja Ośrodka w szerokim środowisku, przybliżenie społeczeństwu charakteru i misji placówki, budowanie w społeczeństwie tolerancji, akceptacji młodzieży niedostosowanej społecznie,
– Rozwijanie zainteresowań,
– Promocja zdrowego stylu życia,
– Pokonywanie słabości u wychowanków, budowanie wiary we własne możliwości,
– Zdrowa rywalizacja sportowa,
– Poznanie nowych, ciekawych miejsc i historii,
– Zdobycie medalu, dyplomu, poczucie bycia zauważalnym, zaistnienie w środowisku,
– Kontakt z ludźmi , przebywanie w normalnym środowisku, czerpanie pozytywnych wzorców,
– Stwarzanie okazji do budowania specyficznych relacji wychowawca-wychowanek, przestrzeni do lepszego zrozumienia podopiecznego,