Drodzy Uczniowie!
     Kończąc Szkołę stajecie przed wyborem kierunku dalszego kształcenia.
Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym momentem w życiu. Na tym etapie, ważne jest wyposażenie Was w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc dokonać prawidłowego wyboru. Bazując na zainteresowaniach
oraz słabych i mocnych stronach, każdy z Was, powinien mieć możliwość realnej oceny własnych możliwości i ukierunkować się na wybór dalszego kształcenia oraz przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli, rodziców.
     W ramach uruchomionego przez Zarząd Województwa Małopolskiego projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, w naszym ośrodku powstał Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPINKA). Celem projektu jest zapewnienie uczniom pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej, poprzez warsztaty oraz poradnictwo indywidualne.


O projekcie https://www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe
Regulamin rekrutacjipobierz
Załączniki do projektu: zał. 1; zał. 2; zał. 3; zał. 4; zał. 5

ZAPRASZAMY!